Ceny posiłków w roku szkolnym 2020/2021 ulegają podwyższeniu:

Uczniowie:

- Śniadanie 2,50 zł

- Obiad 5,00 zł

- Podwieczorek 3,00 zł

Nauczyciele i pracownicy:

-Obiad 8,00 zł

Karta posiłkowa uprawnia do korzystania z posiłków wydawanych przez stołówkę Szkoły Podstawowej w Kamionkach. Nowe karty posiłkowe wydawane są bezpłatnie nowym uczniom, rozpoczynającym żywienie, natomiast odpłatnie (2 zł ) uczniom, którzy zgubili dotychczasową kartę.

UCZNIOWIE

 

Wysokość opłat

Styczeń 

UCZNIOWIE

Śniadania –  

Obiady –   

Podwieczorki –  

LUTY 2020

UCZNIOWIE

Śniadania –  

Obiady –   

Podwieczorki –  

MARZEC 2020

UCZNIOWIE

Śniadania –  

Obiady –   

Podwieczorki –  

 

 

 

 


Wpłat za zadeklarowane posiłki należy dokonywać w terminie do 10-go każdego miesiąca.

Opłaty za wyżywienie prosimy wpłacać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Kórniku: 60 9076 0008 2001 0015 4657 0004

Duplikat karty posiłkowej można wyrobić u intendenta w stołówce szkolnej

Koszt duplikatu to 2zł

Konto bankowe do wpłat za zagubione karty posiłkowe:  44 9076 0008 2001 0015 4657 0001

Przelew każdorazowo należy jednoznacznie opisać: 

Imię i nazwisko dziecka: Jan Kowalski

Klasa:2a

Tytuł wpłaty; śniadania lub obiady lub podwieczorki

Opłata za miesiąc, rok: wrzesień 2018r.

np. Jan Kowalski, 2a, obiady, podwieczorki, wrzesień 2018r