Ceny posiłków w roku szkolnym 2021/2022:

Uczniowie:

- Śniadanie 3,50 zł

- Obiad 6,00 zł

- Podwieczorek 4,00 zł

Nauczyciele i pracownicy:

-Obiad 9,00 zł

Karta posiłkowa uprawnia do korzystania z posiłków wydawanych przez stołówkę Szkoły Podstawowej w Kamionkach. Nowe karty posiłkowe wydawane są bezpłatnie nowym uczniom, rozpoczynającym żywienie, natomiast odpłatnie (2 zł ) uczniom, którzy zgubili dotychczasową kartę.

 

 


Wpłat za zadeklarowane posiłki należy dokonywać w terminie do 10-go każdego miesiąca.

Opłaty za wyżywienie prosimy wpłacać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Kórniku: 60 9076 0008 2001 0015 4657 0004

Duplikat karty posiłkowej można wyrobić u intendenta w stołówce szkolnej

Koszt duplikatu to 2zł

Konto bankowe do wpłat za zagubione karty posiłkowe:  44 9076 0008 2001 0015 4657 0001

Przelew każdorazowo należy jednoznacznie opisać: 

Imię i nazwisko dziecka: Jan Kowalski

Klasa:2a

Tytuł wpłaty; śniadania lub obiady lub podwieczorki

Opłata za miesiąc, rok: wrzesień 2018r.

np. Jan Kowalski, 2a, obiady, podwieczorki, wrzesień 2018r