Dnia 26. 01. 2021 r w reżimie sanitarnym odbyło się w naszej szkole pasowanie na ucznia klasy pierwszej.

Jeszcze w październiku, tuż przed przejściem na nauczanie zdalne, w świetlicy odbył się konkurs "Kredką kolorowane". Ależ piękna i wielobarwna wystawa powstała na ścianach przed naszą salą!

Tradycją w naszej szkolnej świetlicy stało się już coroczne organizowanie Przeglądu Talentów. Ileż wtedy się dzieje! Nie inaczej było i teraz- w piątek, 29 stycznia 2021 roku odbyła się kolejna edycja wydarzenia. 

Uczniowie z klasy 2c i 2e ukończyli I moduł międzynarodowej innowacji pedagogicznej „Czytam z klasą lekturki spod chmurki". Lekturą, którą wybrała klasa 2c była książka Marii Terlikowskiej „Drzewo do samego nieba”, natomiast klasa 2e wybrała książkę Danuty Parlak „Kapelusz pani Wrony”.

RELACJA Z UROCZYSTOŚCI NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH.

Dziękujemy za nadesłane gratulacje i życzenia z okazji nadania imienia naszej szkole.