Informacja dotycząca stawek żywieniowych obowiązujących od 1. 10. 2020r.

Efekty pracy uczniów.

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 uprzejmie informuję, że stołówka
w Szkole Podstawowej w Kamionkach rozpocznie wydawanie posiłków od 07.09.2020 r.

Z radością informujemy, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamionkach zdali egzamin ósmoklasisty najlepiej w gminie.

Gratulujemy!

Jesteśmy z Was dumni.

Przypominamy, że wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe
znajdujące się na liście podręczników obowiązujących
w roku szkolnym 2020/2021
zostaną zakupione przez szkołę w ramach dotacji celowej MEN.

Rodzice kupują jedynie podręczniki do nauki religii.