Wizyta w Arykańskim Muzeum dr. Emila Holoubka. Miejsce to poświęcone jest czeskiemu podróżnikowi, który przywiózł z Afryki ponad 40000 eksponatów i wiele dokumentów.

Ekspozycja muzeum koncentruje się głównie na życiu, wyprawach i twórczości E. Holoubka.

Na miejscu spotkaliśmy się z burmistrzem i otrzymaliśmy certyfikaty uczestnictwa w mobilności.

Powróciliśmy do szkoły, stworzyliśmy ostatni dzień dziennika pielgrzyma. Pożegnaliśmy zespół z Litwy i Portugalii.

Emocjonujący dzień dobiegł końca.

Szkolny Klub Erasmus+