Ilustracja przedstawiająca kobietę siedzącą przed komputerem.

Informujemy, że  4 i 5 maja odbędą się zebrania z rodzicami za pośrednictwem platformy Teams:

 

4 MAJA KLASY 4-8 GODZINA 17.00 ZAGROŻENIE OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ
5 MAJA KLASY 1-2 GODZINA 17.00  
5 MAJA KLASY 3 GODZINA 17.00

SPOTKANIE Z DYREKCJĄ SZKOŁY,

PO KTÓRYM ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA Z WYCHOWAWCĄ