PODZIĘKOWANIA I DYPLOM ZA UDZIAŁ NASZEJ SZKOŁY W AKCJI SPOŁECZNO-EDUKACYJNEJ ŻONKILE.