REKRUTACJA  DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO 5-GODZINNYCH ODDZIAŁÓW „ZERÓWKOWYCH”

– realizacja obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. SPRAWIEDLIWYCH WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA
W KAMIONKACH

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego

 

w dniach od  20 marca 2023 r. od godz. 8.00 do 31 marca 2023 r. do godz.15.00.

 

            Rodzice wypełniają wniosek w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla rodziców 

 

http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl 

 

Wniosek podpisany przez obojga rodziców wraz z oświadczeniami należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Wniosek rekrutacyjny wraz z oświadczeniami można złożyć również elektronicznie po podpisaniu dokumentów podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

 

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH

 

odbywać się będą w dniach od 20 marca 2023 r. godz. 8.00 do 7 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 

 

Podstawą zapisania dziecka do szkoły obwodowej jest złożenie w placówce wypełnionego „Zgłoszenia do szkoły obwodowej”, które należy:

Wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla rodziców 

 

  http://www.gminakornik.podstawowe.vnabor.pl

 

Wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i złożyć w szkole podstawowej obwodowej.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik:

https://kornik.pl/aktualnosci/nabor-do-przedszkoli-publicznych-oddzialow-przedszkolnych-oraz-klas-1-w-miescie-i