Uczniowie klasy 1B przez cały rok szkolny 2021/2022 uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Z ekologią na Ty” . Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 (Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne).  

Realizując 12 zadań z 5 modułów (Jestem eko, Przyroda wokół nas, Rady na odpady, Eko zdrowie, Eko inspiracje) dzieci poszerzały swoja wiedzę na temat środowiska przyrodniczego, ale także wzbogacały swe doświadczenia oraz nabierały postaw proekologicznych poprzez zabawę.

Podczas realizacji projektu uczniowie m.in. : stworzyli makietę prezentującą piętrową budowę lasu, wzięli udział w grze terenowej, podczas której mieli do wykonania kilka zadań (m.in. ułożenie wyrazu „Kamionki” z darów jesieni, rozwiązywanie rebusów, ułożenie rymowanki ekologicznej), dbali o klasowe drzewo, podczas eksperymentów poznawali właściwości wody, samodzielnie wykonali zdrowe kanapki na śniadanie, przygotowali w grupach plakaty z ilustracjami piramidy zdrowego odżywiania oraz wykonali ekologiczne zabawki – rakiety kosmiczne.

Zabawy, uśmiechu i radości było przy tym wiele!

A jak już wiadomo najlepiej uczymy się i zapamiętujemy poprzez działanie.

Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy wziąć udział w tym projekcie, który stał się dla nas niezwykłą przygodą!

Czekamy na kolejną edycję!

Barbara Zimińska