Erich Fromm napisał, że "nie jest bogatym ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje". I nie chodzi tu wyłącznie o dobra materialne, ale o chęć niesienia pomocy innym, o empatię i miły gest w stronę osób, które  nie mają tyle, co my. Zdecydowanie takie cechy posiadają wszystkie osoby, które wspomogły kolejną edycję akcji "Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja" zorganizowaną dla podopiecznych Domu Dziecka w Bninie.

Akcja ta, przeprowadzana na przełomie listopada i grudnia, każdego roku przerasta nasze oczekiwania. Bardzo cieszy nas fakt, że ponownie społeczność Szkoły Podstawowej w Kamionkach otworzyła swoje serca na potrzeby innych i ofiarowała rekordową ilość słodyczy dla dzieci z Bnina. 

Wzorem lat ubiegłych finał akcji odbył się 6 grudnia- w Mikołajki. Szkolne koło teatralne z klas I-III przygotowało i wystawiło wspaniałe przedstawienie, a starsi uczniowie uświetnili ten dzień występami wokalnymi. Oklaskom nie było końca!

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły akcję "Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja" i przyczyniły się do wywołania uśmiechu na twarzach dzieci i pracowników z Domu Dziecka w Bninie! :)