Zakończyliśmy akcję Pola Nadziei 2016/2017.

Dzięki Waszej ofiarności zebraliśmy:

3290,07 zł 

Dziękujemy !

Kwota została wpłacona na konto Stowarzyszenia Hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej.

Akcja sprzedaży kwiatów trwała 3 tygodnie.

Pragniemy podziękować Wszystkim, którzy zaangażowali się w jej organizację:

  • wolontariuszom z klas młodszych i starszych, którzy sprzedawali kwiaty 
  • opiekunowi wolontariuszy Pani Marcie Stefańskiej, kierującej Samorządem Uczniowskim
  • konserwatorowi szkolnemu p. Krzysztofowi Kruckiemu oraz Panią Anecie Świątek  i Beacie Sieczkowskiej, którzy zajmowali się codziennym przygotowaniem kwiatów
  • Pani wicedyrektor Małgorzacie Baraniak za opiekę nad całością akcji

Prezes Stowarzyszenia Pani Barbara Król zaplanowała oficjalnie podziękowanie dla  wszystkich Darczyńców i osób zaangażowanych w przygotowanie całego przedsięwzięcia podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.