Podziękowanie od pracowników biblioteki szkolnej dla Rady Rodziców.