Drodzy Rodzice,

przedstawiamy Wasze odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Cieszymy się, że chcieliście podzielić się z nami swoimi opiniami. W ankiecie wzięło udział 206 osób. W pytaniach można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Na pytanie "Czy rodzice powinni aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły?"  58% ankietowanych stwierdziło, że warto od czasu do czasu wyjść z inicjatywą i wspomóc działanie szkoły, a 34% uznały, że warto systematycznie współpracować ze szkołą, aby lepiej poznać wzajemne oczekiwania.

Na pytanie "Z jakich form współpracy z nauczycielami / szkołą chciałaby/chciałby Pani/Pan korzystać?" zdecydowana większość, bo aż 162 osoby uznały, że najlepszym rozwiązaniem są zebrania z rodzicami, ale 75 osób doceniło także indywidualne spotkania. 

Tylko 12 osób uznało, że kontakt z wychowacą nie spełnia jego oczekiwań. Zdecydowana większość głosujących stwierdziła, że możliwość kontaktowania się z wychowawcą jest dobra lub badzo dobra. W przypadku kontaktu z pozostałymi nauczycielami, 133 osoby stwierdziły, że możliwość ta jest dobra, a 17, że jednak niewystarczająca.

Na pytanie "Czy ma Pani/Pan zaufanie do wychowawcy swojego dziecka" 165 osób odpowiedziało "tak, zawsze stara się pomóc". 35 ankietowanych uznało, że "niezbyt dobrze się rozumieją", a tylko 6 osób ma negatywne relacje z wychowawcą swojego dziecka.

Na pytanie jednak czy nauczyciele stwarzają uczniom możliwość aktywnego wpływania na przebieg lekcji, większość rodziców zauważyła, że "Niezbyt często. A jeśli tak, to tylko niektórzy (nauczyciele)" , 26% ankietowanych uznało, że "niektórzy z nich realizują ciekawe i kreatywne projekty, dzięki którym (uczniowie) zdobywają wiedzę i uczą się przydatych umiejętności np. pracy z innymi dziećmi". 14% natomiast uważa, że przeważnie to nauczyciel mówi, a dzieci mają słuchać.

Jednocześnie, tylko niewiele ponad 2% wskazało właśnie wykład jako najlepszy sposób pracy na lekcji. Większość rodziców (61%) uważa, że to eksperymenty i doświadczenia są najciekawszą formą zajęć, a 20% ankietowanych zwróciło uwagę, na pracę w grupie jako istotny element zajęć.

Na pytanie "Które z zachowań Pani/Pana dziecka są wzmacniane przez nauczycieli?" większość, bo 133 osoby uznały, że wykonywanie poleceń. Łącznie 57osób wskazało odpowiedzi pomysłowość i wykazywanie inicjatywy. 16 osób natomiast dostrzega pozytywną reakcję nauczyciela na "komunikowanie swoich uczuć , potrzeb i różnicy zdań".

 A co rodzice najbardziej cenią w nauczycielach? Na pytanie "Co dla Pani/Pana oznacza "dobry nauczyciel"?" rodzice najczęściej wskazywali takie odpowiedzi:

A co najbardziej podoba się rodzicom w naszej szkole? 43% wskazało "natychmiastowy kontakt z nauczycielem, gdy pojawi się jakiś problem lub trudność wychowawcza". Ponad 10% wskazało otwartą i wspierającą kadrę, niecałe 6% jasny sytem oceniania, a niecałe 4% wysokie wymagania wobec dzieci. Co ciekawe, aż 36 % uznało natomiast, że żadna z powyższych odpowiedzi nie jest właściwa.

 Łącznie 103 osoby wskazały, że obecny system oceniania nie jest wyczerpujący. 58 osób zauważyło, że jeśli chce się dowiedzieć bardziej szczegółowych informacji to musi dopytać nauczyciela, a 45 osób uważa, że ocena cyfrowa niewiele mówi o tym, nad czym dziecko powinno popracować. Dla 81 rodziców ocena jest ogólna, ale wystarczająca, a 22 osoby uznały, że "3 to 3 i nie ma sie nad czym zastanawiać".

61% rodziców uważa, że w naszej szkole od dzieci wymaga się "w sam raz". Niecałe 20% uznało, że wymagania są zbyt duże, a dokładnie tyle samo osób uważa, że jednak za małe. 

A co zamiast sprawdzianów proponowali by rodzice?

Równomiernie rozłożyły się również odpowiedzi na stwierdzenie "Pani/Pana dziecko idąc do szkoły jest:" 44% wskazało odpowiedź "wesołe", i tyle samo osób uznało, że ich dziecko jest "obojętne". 6% dzieci idąc do szkoły jest po prostu smutne, a prawie 5% przestraszone.

Dosyć wyrównane opinie pojawiły się również w przypadku pytania "Czy w szkole panuja otwarte , nacechowane wzajemnym szacunkiem, pozytywne relacje pomiędzy nauczycielami, a uczniami?" 51% ankietowanych uznało, że tak, ale aż 48% nie zgadza się z tym zdaniem. 

Jesteście ciekawi co odpowiedzieli nauczyciele i uczniowie?