KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

 

1 września 2020 r. (wtorek)

I półrocze

1 września 2020 – 31 stycznia 2021r. r.

II półrocze

1 lutego 2021 – 25 czerwca 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

Zagrożenia

15 grudnia 2021

Oceny przewidywane

19 stycznia 2021

Wystawienie ocen za I półrocze

26 stycznia 2021 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

28 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe:

4 stycznia – 15 stycznia 2021 r.

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01 - 06 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

dodatkowy termin

25 maja 2021 – 27 maja 2021

16 czerwca 2021 – 18 czerwca 2021

Wycieczki szkolne

31 maja 2021 – 4 czerwca 2021.

Oceny przewidywane

7 czerwca 2021

Wystawienie ocen rocznych

14 czerwca 2021 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

17 czerwca 2021 r.

Przekazanie z okręgowej komisji
egzaminacyjnej zaświadczeń

do 8 lipca 2021

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

25 czerwca 2021 r. (piątek)

Ferie letnie

28 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Dni ustawowo wolne od pracy:

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r. (niedziela)
Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r. (środa)
Boże Narodzenie – 25 - 26 grudnia 2020 r.
Nowy Rok - 1 stycznia 2021 r.
Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r. (środa)
Poniedziałek Wielkanocny - 5 kwietnia 2021 r.
Święto Pracy – 1 maja 2021 r. (sobota)

Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021 (poniedziałek)
Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r. (czwartek)

Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych ustalane  przez  dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  rady   rodziców, rady  pedagogicznej i   samorządu  szkolnego:

14 października 2020 (środa)

21 grudnia 2020 (poniedziałek) – nadanie imienia szkole – zajęcia z wychowawcą (3 lekcje) poświęcone tematyce sprawiedliwych

22 grudnia 2020 (wtorek) – lekcje zgodnie z planem

4, 5 stycznia 2021 (poniedziałek, wtorek) dni wchodzą w zakres ferii

4 czerwca 2021 (piątek) – Dzień Sportu i Rodziny

25 maja – 27 maja 2021 (egzamin ósmoklasisty) klasy 4 – 7 zawieszone zajęcia

Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. poinformowano nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o dokonanych ustaleniach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

Zgodnie z § 6 a 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. w dniach , o których mowa
w § 5 ust. 1, szkoła organizuj zajęcia opiekuńcze.