KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

1 września 2021 r. (środa)

I półrocze

1 września 2021 – 31 stycznia 2022r. r.

II półrocze

1 lutego 2022 – 24 czerwca 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

Zagrożenia I półrocze

10 grudnia 2021

Oceny przewidywane

5 stycznia 2022

Wystawienie ocen za I półrocze

10 stycznia 2022 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

13 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe:

17 stycznia – 30 stycznia 2022 r.

Rekolekcje wielkopostne

marzec/kwiecień 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

dodatkowy termin

24, 25, 26 maja 2022

13, 14, 15 czerwca 2022

Wycieczki szkolne

W zależności od sytuacji epidemiologicznej,

zgodnie ze statutem §21 ust. 4

Zagrożenia II półrocze

13 maja 2022

Oceny przewidywane

8 czerwca 2022

Wystawienie ocen rocznych

15 czerwca 2022

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

20 czerwca 2022 (poniedziałek!)

Rozdanie zaświadczeń o wynikach egzaminów

  7 lipca 2022

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

24 czerwca 2022 r. (piątek)

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Dni ustawowo wolne od pracy:

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r. (poniedziałek)
Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r. (czwartek)
Boże Narodzenie – 25 - 26 grudnia 2021 r.
Nowy Rok - 1 stycznia 2022 r.
Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r. (czwartek)
Poniedziałek Wielkanocny - 18 kwietnia 2022 r.
Święto Pracy – 1 maja 2022 r. (niedziela)

Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 (wtorek)
Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r. (czwartek)

Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych ustalane  przez  dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  rady   rodziców, rady  pedagogicznej i   samorządu  szkolnego:

15 października 2021 (piątek)

12 listopada 2021 (piątek)

24, 25, 26 maja 2022 (egzamin ósmoklasisty)

7 stycznia 2022 (piątek)

2 maja 2022 (poniedziałek)

17 czerwca 2022 (piątek)

Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. poinformowano nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o dokonanych ustaleniach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

Zgodnie z § 6 a 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. w dniach , o których mowa
w § 5 ust. 1, szkoła organizuj zajęcia opiekuńcze.