Dokumenty szkolne

Tytuł Wersja Opis Rozmiar Pobierz
STATUT SZKOŁY 23.87 mb Pobierz
Otwórz
Regulamin organizacji nauczania na odległość 612.00 kb Pobierz
Otwórz
Regulamin przyznawania stypendium 488.53 kb Pobierz
Otwórz
Szkolny zestaw podręczników 2020-2021 235.73 kb Pobierz
Otwórz
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 26 748.77 kb Pobierz
Otwórz
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SP w Kamionkach 674.53 kb Pobierz
Otwórz
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 368.05 kb Pobierz
Otwórz
Regulamin korzystania z kart wejściowych 94.57 kb Pobierz
Otwórz
Regulamiun najmu sal. 219.57 kb Pobierz
Otwórz
Zgłoszenie do szkoły obwodowej - klasy 2-8 652.31 kb Pobierz
Otwórz
Regulamin Biblioteki 4.32 mb Pobierz
Otwórz
PZO Biologia 226.82 kb Pobierz
Otwórz
PZO Drugi język 238.39 kb Pobierz
Otwórz
PZO Geografia 218.44 kb Pobierz
Otwórz
PZO - WF 443.25 kb Pobierz
Otwórz
PZO Informatyka 510.97 kb Pobierz
Otwórz
PZO j. angielski 120.69 kb Pobierz
Otwórz
PZO j. polski 1.06 mb Pobierz
Otwórz
PZO kl. I-III 217.56 kb Pobierz
Otwórz
PZO j.angielski 1-3 199.70 kb Pobierz
Otwórz
PZO Muzyka 140.82 kb Pobierz
Otwórz
PZO Przyroda 225.76 kb Pobierz
Otwórz
PZO Chemia 604.98 kb Pobierz
Otwórz
PZO Religia 4-8 597.16 kb Pobierz
Otwórz
PZO Plastyka 193.04 kb Pobierz
Otwórz
PZO Technika 163.47 kb Pobierz
Otwórz
PZO WOS 731.18 kb Pobierz
Otwórz
PZO Technika kl. 4 220.74 kb Pobierz
Otwórz
PZO Religia 1-3 514.02 kb Pobierz
Otwórz
PZO Matematyka 1.14 mb Pobierz
Otwórz
PZO Historia 2.04 mb Pobierz
Otwórz
PZO EDB 180.15 kb Pobierz
Otwórz