Na początku nowego tysiąclecia północna część Gminy Kórnik zaczęła się rozrastać w niespotykanym wcześniej wymiarze. Walory i piękno Kamionek oraz okolicznych wsi zaczęło doceniać coraz więcej osób, a swe ?miejsce na ziemi? odnalazło tu wiele rodzin z małymi dziećmi; na łąkach i polach zaczęły powstawać liczne osiedla domków jednorodzinnych. Dynamiczny rozwój Kamionek, Borówca, Szczytnik i Koninka postawił przed władzami miasta nowe wyzwanie: zapewnienie dzieciom i młodzieży z tej części gminy własnego zaplecza edukacyjnego.

Z inicjatywy Burmistrza Gminy Kórnik, przy poparciu Radnych, zostaje ogłoszony konkurs na projekt architektoniczny kompleksu edukacyjnego, który docelowo obejmować ma szkołę podstawową, gimnazjum, żłobek i przedszkole. Konkurs wygrywa Siergiej Studio Architektury Grzegorza Siergieja z Wrocławia. Wykonawcą robót zostaje wybrane PKOB WEGNER z Trzemeszna. Prace na placu budowy rozpoczynają się 21 stycznia 2014r.

Pierwszy etap prac zakończył się w maju 2015 r. Powstał dwukondygnacyjny budynek szkoły podstawowej (18 oddziałów), z jadalnią, biblioteką z czytelnią, halą sportową z zapleczem szatniowo?sanitarnym. Powierzchnia zabudowy tego etapu to 3.132,56 m2, powierzchnia użytkowa 4.565,64 m2, kubatura ? 17 458,74 m3, wysokość budynku ? 10,42 m. Powstały też drogi wewnętrzne wzdłuż ul. Mieczewskiej, parking dla samochodów osobowych, pętla autobusowa na dwa autobusy z wjazdem z ul. Mieczewskiej i wyjazdem z ul. Porannej Rosy, plac przed wejściem głównym do budynku wraz z małą architekturą oraz zielenią towarzyszącą, bieżnia z nawierzchnią syntetyczną wraz z obejściami, trybuny zewnętrzne wzdłuż boiska trawiastego i bieżni, boisko trawiaste do piłki nożnej wraz z obejściem, dwa boiska wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wraz z obejściami. Szkołę otacza układ zieleni niskiej, średniej i wysokiej rozplanowany na terenie kompleksu oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

Powstał nowoczesny, funkcjonalny, pełen światła przyjazny budynek szkoły. Położony w tak pięknym otoczeniu przyrody, na pewno będzie sprzyjać nauce, wytężonej pracy i wielu naszym Uczniom pomoże w osiąganiu sukcesów naukowych, sportowych, rozwijaniu pasji i zainteresowań. To Uczniowie, pod czujnym okiem życzliwych pedagogów, pisać będą odtąd historię naszej Szkoły. Wierzymy, że historia nowej szkoły, choć nie obfituje jeszcze w doniosłe wydarzenia i fakty, już niedługo na dobre wpisze się historię wsi i jej mieszkańców. Wspólnie zapisywać będziemy kolejne karty.