Zajęcia wyrównawcze

rok szkolny 2021/2022

Przedmiot

Klasy

Nauczyciel prowadzący

Liczba godzin

Termin

Język polski

czwarte

Angelika Grobelna

1

 

piąte

Angelika Grobelna

1

 

szóste

Irmina Gajewicz

1

 

siódme

Sylwia Adamczak

1

 

ósme

Sylwia Adamczak

2

 

Matematyka

czwarte

Ewa Dams

1

 

piąte

1

 

szóste

1

 

1

 

siódme

1

 

1

 

ósme

1

 

Język angielski

czwarte

Monika Jędrzejewska

1

 

piąte

Sylwia Ubych

1

 

szóste

Sylwia Ubych

1

 

siódme

Anna Szczepańska

1

 

ósme

Monika Jędrzejewska

1

 

Edukacja wczesnoszkolna

1 - 3

Alicja Grabiasz

Patrycja Engelbrecht

 

 

 Zajęcia wyrównawcze rozpoczną się od 20 września.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach § 7 zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.             

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

Klasy

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Liczba godzin

Termin

1 – 3

koło szachowe

Ewa Krysińska

2

 

ósme

język hiszpański

Magdalena Wyduba

4

 

przygotowanie do egzaminu

Paulina Wilczewska

2

 

Joanna Kwas

1

 

Violetta Szczupakowska

1

 

Dorota Czerwik

1

 

Maria Kuc

1

 

siódme

siatkówka

Małgorzata Kramer

2

 

siatkówka

Anna Makowska

2

 

szermierka

Przemysław Wojciechowski

1

 

lekkoatletyka

Izabela Janochowska

1

 

lekkoatletyka

Beata Duszczak

1

 

muzyczne

Barbara Szelągiewicz

1

 

szóste

ogólnorozwojowe

Małgorzata Kramer

1

 

ogólnorozwojowe

Anna Makowska

1

 

lekkoatletyka

Tomasz Jaśkowiak

1

 

język polski

Irmina Gajewicz

1

 

muzyczne

Barbara Szelągiewicz

1

 

piąte

informatyczne

Maciej Maciołek

1

 

matematyczne

Ewa Dams

1

 

język polski

Sylwia Adamczak

1

 

muzyczne

Barbara Szelągiewicz

2

 

czwarte

informatyczne

Izabela Topolska

1

 

matematyczne

Ewa Dams

1

 

język polski

Sylwia Przybylska - Sawicka

1

 

muzyczne

Barbara Szelągiewicz

1

 

muzyczne

Michał Zator

1

 

Nabór na zajęcia prowadzą nauczyciele zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Dziecko może uczestniczyć w jednych zajęciach, chyba że nauczyciel prowadzący wyrazi zgodę na przyjęcie ucznia i jest taka możliwość w planie lekcji.