Zajęcia wyrównawcze

rok szkolny 2020/2021

Przedmiot

Klasy

Nauczyciel prowadzący

Liczba godzin

Termin

Język polski

czwarte

Małgorzata Urbanowicz

1

4b, 4d, 4e – czwartek l.3

4a, 4c – czwartek l. 6

zajęcia co dwa tygodnie

piąte

Małgorzata Urbanowicz

1

środa l.9

szóste

Aneta Kuśmierczyk

1

piątek l. 0

siódme

Paulina Wilczewska

2

wtorek l.8;

czwartek l.8

ósme

Bożena Stróżyk

1

środa l.8

Matematyka

czwarte

Marlena Ossowska

1

czwartek l. 9

piąte

Dorota Czerwik

1

5a, 5c – środa l. 5

5b – wtorek l.3

zajęcia co dwa tygodnie

szóste

Maria Majchrzak

1

poniedziałek l.8

Marlena Ossowska

1

piątek l.0

siódme

Dorota Czerwik

1

poniedziałek l.8

Marlena Ossowska

1

środa l. 8

ósme

Maria Majchrzak

1

środa l.7

Język angielski

czwarte

Sylwia Ubych

1

piątek l.9

piąte

Monika Jędrzejewska

1

5a, 5c – piątek l.5

5b – piątek l.3

zajęcia co dwa tygodnie

szóste

Anna Szczepańska

1

środa l. 8

siódme

Monika Jędrzejewska

1

poniedziałek l.8

ósma

Sylwia Ubych

1

piątek l.8

 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach § 7 zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

Rodzaj zajęć

Klasy

Prowadzący

Liczba godzin

Termin

sportowe

piąte

T. Jaśkowiak (LA)

1

wtorek l.9

szóste

M. Kramer/                A. Makowska (siatkówka)

2

środa l. 8,9

polonistyczne

piąte

P. Wilczewska

1

wtorek l.9

szóste

A. Kuśmierczyk

1

środa l. 9

ósme

P. Wilczewska

1

czwartek l. 7

matematyczne

ósme

M. Majchrzak

1

czwartek l.7

artystyczne

piąte

B. Szelągiewicz (muzyka)

1

wtorek l. 9

szóste

B. Szelągiewicz (muzyka

1

środa l. 9

szóste

S. Przybylska-Sawicka (plastyka)

1

środa l. 9

językowe

szóste

D. Janiszewska (język hiszpański)

1

środa l.9

siódme

D. Janiszewska (język hiszpański)

4

poniedziałek l. 6,7; środa l. 7,8

siódme

M. Bartosik (język włoski)

2

poniedziałek l. 6,7

ósme

E. Kaleta (język angielski

1

czwartek l.7