Miło nam poinformować, że projekt stworzony w naszej szkole

?From tradition to innovation?

?Od tradycji do innowacji?

został zaakceptowany w ramach europejskiego programu ERASMUS PLUS.


Podczas dwóch lat trwania programu będziemy współpracować z partnerami z Litwy, Portugalii, Turcji i Czech. Koordynatorem projektu jest szkoła w Czechach ? ZS Komenskeho Holice. 
W najbliższym czasie rozpoczniemy działania, ogłosimy sposób wyboru zespołu oraz harmonogram działań w pierwszym semestrze.

Opiekunowie projektu:

Ewa Kaleta, Anna Makowska

 

ERASMUS + - co to jest ?

Międzynarodowy projekt, finansowany przez Unie Europejską

Na czym polega?

Począwszy od konkursu w roku 2018 w akcji 2 rozróżnia się dwa typy projektów: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej oraz projekty Współpracy szkół.

Nasz projekt, to?

?Od innowacji do tradycji?

 W ramach współpracy szkół

Projekty współpracy szkół (KA229) polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla ich bezpośrednich uczestników, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich. Powinny one także wpływać na otoczenie szkół. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. Na każdym etapie realizacji projektu rekomendowane jest wykorzystywanie platformy eTwinning.

Ile trwa?

Dwa lata, zakończenie planowane jest na czerwiec 2022 r.

Kto uczestniczy w projekcie?

Koordynator ? Czechy, pozostałe kraje ? Litwa, Portugalia, Turcja i MYJ

Kto może dostać się do zespołu?

Tylko sumienny i systematyczny uczeń kl. 6-7, Szkoły Podstawowej w Kamionkach, po spełnieniu wszystkich warunków, które zostaną opracowane i przedstawione przez opiekunów projektu.

 

Z działaniami projektowymi można zapoznać się poniżej:

Pierwsze spotkanie - Polska

Pierwsze spotkanie - Polska (j.ang.)

Wizyta w Portugalii - dzień 1

Wizyta w Portugalii - dzień 2

Wizyta w Portugalii - dzień trzeci

Wizyta w Portugalii - dzień czwarty

Wizyta w Portugalii - dzień piąty

Litwa - dzień pierwszy

Litwa - dzień drugi

Litwa - dzień trzeci

Litwa - dzień czwarty

Litwa - dzień piąty

Ostatnia mobilność - Czechy dzień 1

Ostatnia mobilność - Czechy dzień 2

Ostatnia mobilność - Czechy dzień 3

Ostatnia mobilność - Czechy dzień 4

Ostatnia mobilność - Czechy dzień 5